Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2015

petite-blanche
3818 6527
Reposted byfujitsuhsm0k1nggnubudasbeautsbullet00ninjaseksu
petite-blanche
3735 fa8f
Reposted bylillopopmrowka823
petite-blanche
3435 0a8b
Reposted byfujitsuhthis-is-not-my-soupbudasstrzepyBabson
petite-blanche
3432 2c64 500
Reposted bybudas budas
6376 1161 500
Reposted fromrousmadder rousmadder viaGentlemans Gentlemans

February 22 2015

petite-blanche


 JoeyfulNew York State of mind
petite-blanche
petite-blanche
petite-blanche
1090 f720
Reposted fromflawlessly flawlessly viamalech malech
petite-blanche
3705 3855
Reposted fromkarmacoma karmacoma viamalech malech
petite-blanche
petite-blanche
Jesteś wspaniała. Gdybyś wiedziała, jaka jesteś wspaniała, to byłoby to nie do zniesienia. Miałabyś wtedy tyle pewności siebie, że nie zauważałabyś tych rzeczy dookoła. A tak, kiedy jesteś taka rozedrgana i boisz się, że za mało wiesz, i czujesz tę niedoskonałość, to jest właśnie idealne. Bo dzięki temu jesteś człowiekiem."
— Najgorszy człowiek na świecie

February 21 2015

petite-blanche
8474 2ad0
Reposted byothershemalech
petite-blanche
8429 0e95 500
petite-blanche
8411 7aa2
petite-blanche
8313 a991 500
Reposted bylclaaary lclaaary
petite-blanche
8110 8e03 500
petite-blanche
6908 258a 500

February 13 2015

petite-blanche
petite-blanche
4741 527b 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viaCzekoladkaaa Czekoladkaaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl