Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 25 2017

petite-blanche
2416 77c6
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaarchitect architect
petite-blanche
3191 848a
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaarchitect architect
petite-blanche
2706 cc08
Reposted fromsadeyes sadeyes vianewgirl newgirl

July 24 2017

petite-blanche
petite-blanche
petite-blanche
8175 3c35 500
Reposted fromOnlyRed OnlyRed
petite-blanche
2472 edc2
Reposted fromunsteadyshy unsteadyshy vialoveparis loveparis
petite-blanche
Reposted frombluuu bluuu viapannakies pannakies
petite-blanche
petite-blanche
7459 4772
Reposted fromcudbezpowiek cudbezpowiek viapannakies pannakies
petite-blanche
petite-blanche

Robert Downey Jr., Hugh Jackman and Sting

picture so cool it's going to explode and rain pure awesomeness.

Reposted fromhalucine halucine viawarkocz warkocz

July 18 2017

petite-blanche
  • 50% of me: "I love dresses and flowers and pretty things."
  • Other 50% of me: "I love tattoos and hardcore music and concerts and skinny jeans."
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viarosses rosses
0084 1c94 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viafreska freska
petite-blanche
2892 f85c
Reposted fromretaliate retaliate viawstydem wstydem
petite-blanche
Była niebrzydka. Jej wyrazista twarz budziła sympatię. Słusznej postury, pulchna, już w wieku szesnastu lat miała duże piersi. Do tego niezależna, twarda, mówiła szybko i była bardzo bystra. Miała świetne stopnie z przedmiotów humanistycznych, za to fatalne z matematyki i innych przedmiotów. (...) Bywała złośliwie ironiczna, ale miała szczególne, bo trzeźwe, poczucie humoru, więc rozmowa z nią była wesoła i pobudzała do myślenia. Czytała z wielkim zapałem i nigdy nie rozstawała się z książką.
— H. Murakami, "Bezbarwny Tsukuru Tazaki i lata jego pielgrzymstwa"
Reposted fromskrzacik skrzacik viawarkocz warkocz
petite-blanche
To zabawne. Kiedy jesteś dzieckiem, myślisz, że nigdy nie umrzesz, ale kiedy tylko stuknie ci dwudziestka, czas zaczyna pędzić jak ekspres do Memphis. Tak sobie myślę, że życie dopadnie każdego.
— Fannie Flagg - "Smażone zielone pomidory"
petite-blanche
Zawsze wyglądaj tak jakbyś miała spotkać miłość swojego życia albo najgorszego wroga.
— Coco Chanel
Reposted fromwaflova waflova viafreska freska
petite-blanche
2275 a6f9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafreska freska
8095 0d87
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl