Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 24 2017

petite-blanche

Robert Downey Jr., Hugh Jackman and Sting

picture so cool it's going to explode and rain pure awesomeness.

Reposted fromhalucine halucine viawarkocz warkocz

July 18 2017

petite-blanche
  • 50% of me: "I love dresses and flowers and pretty things."
  • Other 50% of me: "I love tattoos and hardcore music and concerts and skinny jeans."
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viarosses rosses
0084 1c94 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viafreska freska
petite-blanche
2892 f85c
Reposted fromretaliate retaliate viawstydem wstydem
petite-blanche
Była niebrzydka. Jej wyrazista twarz budziła sympatię. Słusznej postury, pulchna, już w wieku szesnastu lat miała duże piersi. Do tego niezależna, twarda, mówiła szybko i była bardzo bystra. Miała świetne stopnie z przedmiotów humanistycznych, za to fatalne z matematyki i innych przedmiotów. (...) Bywała złośliwie ironiczna, ale miała szczególne, bo trzeźwe, poczucie humoru, więc rozmowa z nią była wesoła i pobudzała do myślenia. Czytała z wielkim zapałem i nigdy nie rozstawała się z książką.
— H. Murakami, "Bezbarwny Tsukuru Tazaki i lata jego pielgrzymstwa"
Reposted fromskrzacik skrzacik viawarkocz warkocz
petite-blanche
To zabawne. Kiedy jesteś dzieckiem, myślisz, że nigdy nie umrzesz, ale kiedy tylko stuknie ci dwudziestka, czas zaczyna pędzić jak ekspres do Memphis. Tak sobie myślę, że życie dopadnie każdego.
— Fannie Flagg - "Smażone zielone pomidory"
petite-blanche
Zawsze wyglądaj tak jakbyś miała spotkać miłość swojego życia albo najgorszego wroga.
— Coco Chanel
Reposted fromwaflova waflova viafreska freska
petite-blanche
2275 a6f9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafreska freska
8095 0d87

June 30 2017

petite-blanche
5625 d47f
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viamowmihou mowmihou
petite-blanche
8703 cd17
Reposted fromretaliate retaliate viamowmihou mowmihou

June 29 2017

0974 52b1
Reposted fromfleursdemal fleursdemal
petite-blanche
Przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą nas, kiedy nasze skrzydła zapominają jak latać.
— Antoine de Saint-Exupéry
Reposted fromxalchemic xalchemic viaCzekoladkaaa Czekoladkaaa

June 28 2017

petite-blanche
7325 809e 500
Reposted bymowmihouZoonk11lottibluebellwarkoczrossesfallingstar14freska
petite-blanche
6347 104e
Reposted fromretro-girl retro-girl viavintage-style vintage-style
1880 7a48 500

pixieorsomething:

same goes for your whole life tbh

Reposted fromcupKaek cupKaek vialemkove lemkove
petite-blanche
5921 61d4
Reposted fromwonderfulnature wonderfulnature vialemkove lemkove
petite-blanche
Był sobie mężczyzna, którego pokochałam.

I przez kilka krótkich chwil - trwających tyle co oddech, co szept - pomyślałam, że może i on mnie pokocha.

— moja parafraza B. C. Cherry: "Ogień, który ich spala"
Reposted frompensieve pensieve viastrangeee strangeee
petite-blanche
Jak to możliwe, dziwna dziewczyno, że jesteś tak wieloma kobietami dla tylu ludzi?
— Sylvia Plath*Dzienniki 1950-1962
Reposted frombluecat bluecat viastrangeee strangeee
3729 64f5
Reposted fromfleursdemal fleursdemal
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl