Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 18 2017

6067 a4f5
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaseverak severak
petite-blanche
4298 eec3 500
Reposted frommaliwa maliwa viastrangeee strangeee
petite-blanche

April 15 2017

petite-blanche
Boję się, że nie zdążę. 
Reposted fromyield-to-me yield-to-me vialemkove lemkove
petite-blanche
0359 16a1
petite-blanche
4784 0cef 500
petite-blanche

Kiedyś,ktoś spojrzy na Ciebie,jakbyś była najlepszą rzeczą na świecie,

— wieczornie
petite-blanche
7604 f1cd 500
credits to @noticeable
petite-blanche
6042 406b
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viaRadzim Radzim

April 14 2017

petite-blanche
petite-blanche
6981 be96 500
Reposted byRadzimnotyourstrawberryxlemkove
9451 64d9
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaobarzana obarzana

April 13 2017

petite-blanche
2537 2afa
Reposted fromheroes heroes vialovemetender lovemetender
petite-blanche
9400 7b1a
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon
petite-blanche
1839 a873
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon
petite-blanche
8409 30c8
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon
petite-blanche
7949 5078 500

April 12 2017

petite-blanche

April 11 2017

petite-blanche
Chciałabym być dobra. Nie być dla nikogo zgryzotą. Marzę, żeby moja obecność wpływała kojąco na wszystko i wszystkich. Jest we mnie wiele gniewu, chciałabym się go pozbyć.
— Nosowska
Reposted frombeinthe beinthe viawstydem wstydem

April 08 2017

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl