Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2017

petite-blanche
6231 0488
Reposted fromiamstrong iamstrong vialottibluebell lottibluebell
petite-blanche
Chciałabym kiedyś usłyszeć proste: ' jesteś taka, jakbym chciał'.
Reposted fromnormajeane normajeane viamaliwa maliwa
petite-blanche
4878 4b4e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamaliwa maliwa
6798 9971
Reposted fromfleursdemal fleursdemal
9768 9022 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal

June 09 2017

petite-blanche
4105 d741 500
Reposted fromrol rol viawstydem wstydem
petite-blanche
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viapiar piar

June 03 2017

petite-blanche

Są miejsca, do których nie powinno się wracać.
Są ludzie, o których nie powinno się już myśleć.

Reposted fromemerencja emerencja viastrangeee strangeee

May 26 2017

petite-blanche
2530 f99d
Reposted fromnotporn notporn vialottibluebell lottibluebell

May 18 2017

petite-blanche
4913 450b
Reposted fromimyours imyours vialottibluebell lottibluebell

May 17 2017

petite-blanche
3373 76d4
Reposted fromretro-girl retro-girl viastrangeee strangeee
petite-blanche
Sekretem jest znaleźć osobę, która potrafi żyć bez ciebie, ale ktòra chce być zawsze z tobą. Osobę pełną i ukształtowaną, a nie taką, która czuje się połową i potrzebuje drugiej połowy : prawdziwa miłość rodzi się, gdy łączą się ze sobą dwie niezależne, wolne i w pełni ukształtowane jednostki. Ponieważ kocha tylko ten, kto jest dojrzały. Kto ma potrzeby, domaga się dopełnienia i kończy na używaniu partnera dla swoich korzyści, dla zaspokojenia własnego egoizmu.
Reposted fromsaphirka saphirka viaLimysoul Limysoul
petite-blanche
"Harry, zdradzę ci pewną tajemnicę: każdego dnia dawaj sobie prezent. Nie planuj go, nie czekaj, niech on sam przyjdzie. Może to być drzemka w fotelu, jakaś nowa rzecz lub filiżanka kawy".
— Dale Cooper, Twin Peaks

April 28 2017

petite-blanche
zawsze będę miała do ciebie sentyment.
Reposted fromgdyby gdyby viastrangeee strangeee
3772 2f81 500
Reposted fromink ink viastrangeee strangeee
petite-blanche
4473 138d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viastrangeee strangeee
petite-blanche

ty to jesteś taka ambiwalentna. najpierw taka miła, urocza, a nagle jak coś pierdolniesz..

Reposted fromdreaminginger dreaminginger viaLimysoul Limysoul
petite-blanche
To zależy od punktu widzenia. Wszystko, mój drogi, jest chwiejne i umowne.
— Michaił Bułhakow – Mistrz i Małgorzata

April 21 2017

petite-blanche
3916 2eba 500
Bonifacy
Reposted fromirmelin irmelin viamaliwa maliwa

April 19 2017

petite-blanche
1727 1917 500
Reposted fromnfading nfading viawstydem wstydem
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl