Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 08 2017

petite-blanche
Media lansują przekonanie, że prawdziwy przyjaciel ma zawsze dla nas czas, że kiedy tylko zechcemy rzuci dla nas wszystko i przybiegnie pogadać.
A to nie jest prawda, bo nasz przyjaciel ma też swoje życie, czyli obowiązki i plany, które nas nie uwzględniają. I nie możemy się za to obrażać.
Przyjaźń to coś więcej niż ciągłe bycie razem.
— pani M.
Reposted fromane ane viaLimysoul Limysoul
8267 0c7c 500
Reposted fromamatore amatore viawstydem wstydem

March 26 2017

7380 2fe1
Reposted fromsouxie souxie viabangbangimdead bangbangimdead
3846 d299 500
Reposted frompengin pengin viabangbangimdead bangbangimdead
petite-blanche
Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz,  że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
petite-blanche
1446 4371 500
Reposted frombangbangimdead bangbangimdead
petite-blanche
• coffee&tea •:
Reposted fromciarka ciarka viabangbangimdead bangbangimdead
petite-blanche
petite-blanche
Lekcja  29 
przyjaciele to zbyt duża rzadkość, aby rezygnować z nich z jakiegokolwiek powodu, jeśli są prawdziwymi przyjaciółmi. 
— N. Gemmell
petite-blanche
petite-blanche
6072 4c36
petite-blanche

March 25 2017

petite-blanche
7580 d96d
Reposted fromdailylife dailylife viaonelastback onelastback
petite-blanche
Elle Italia Aug 1999 - Sarah Thomas by Russell James

March 20 2017

petite-blanche
Przypomniało mi się to w samą nieporę.
— Edward Stachura, Siekierezada
Reposted frommhsa mhsa viadooomiiin dooomiiin

March 15 2017

petite-blanche

March 13 2017

petite-blanche
1303 c80e
Marlon Brando in Streetcar Named Desire
Reposted frompeper peper viastrangeee strangeee

March 09 2017

petite-blanche
3337 9d29
Reposted fromkarahippie karahippie viawstydem wstydem
petite-blanche
4185 726e 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viastrangeee strangeee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl