Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 01 2019

petite-blanche
6673 31ac
Reposted fromhavingdreams havingdreams viabasiaa basiaa
petite-blanche

"Przywiązywałem i przywiązuję wagę do najbardziej niepozornych szczegółów. W nich się kryje o wiele więcej, niż możnaby sądzić."

— Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie"
Reposted fromkamkas kamkas viabasiaa basiaa

October 20 2019

petite-blanche
Reposted fromshakeme shakeme viastrangeee strangeee
petite-blanche
Reposted fromshakeme shakeme viastrangeee strangeee
petite-blanche
2922 7a75 500
Reposted fromnyaako nyaako viawstydem wstydem

October 19 2019

petite-blanche
9911 81fd 500
Reposted fromrisky risky viapsychedelix psychedelix
6112 be00 500
Reposted fromsugikinator sugikinator viapsychedelix psychedelix
petite-blanche
4459 f0ba 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawstydem wstydem
petite-blanche
5600 6fad
Reposted fromzciach zciach viafilmowa filmowa

October 13 2019

petite-blanche
"A nad obojczykiem, który Ci ślicznie wyszedł na fotografii, masz w samym środku takie cudowne wgłębienie - czy kiedyś pozwolisz mi je wypełnić ustami?".
— Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory listy na wyczerpanym papierze
petite-blanche
- Na pustyni jest się trochę samotnym. 
- Równie samotnym jest się wśród ludzi.
— Antoine de Saint-Exupéry – Mały Książę
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viapuremind puremind
petite-blanche
7312 e10c
Reposted fromthinredline thinredline viapuremind puremind

October 12 2019

petite-blanche
8971 3376
Reposted fromEtnigos Etnigos viastrangeee strangeee
petite-blanche
1199 2d90 500

September 15 2019

petite-blanche
7623 1959 500
Vienna, Austria
Reposted fromPoranny Poranny viaCzekoladkaaa Czekoladkaaa
petite-blanche
5113 d783
petite-blanche
8164 b6b1 500
Reposted fromwyczes wyczes viacachalot cachalot

August 04 2019

3978 8984 500

dennybitte:

last light and summer vibes

july 2015

by Denny Bitte

Reposted fromtrotyllove trotyllove viapsychedelix psychedelix
petite-blanche
2176 61c5 500
Reposted fromwyczes wyczes viapsychedelix psychedelix

June 14 2019

petite-blanche
7954 bdf3 500
Reposted from2017 2017 viafilmowa filmowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl