Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2017

petite-blanche
Więc kochaj się kobieto. Kochaj się, abyś mogła zdarzyć się naprawdę. Bądź dla siebie dobra, bądź zaprzyjaźniona. Wystaw krytyka za drzwi umysłu razem z całym tym smutnym bagażem, który targa on ze sobą, łażąc jak żebrak od drzwi do drzwi. Przytul się, pogłaskaj i popłacz, jeśli trzeba. Jesteś kobietą i Bóg dał ci wszystko. A życie da ci resztę.
http://ohme.pl/lifestyle/kobieto-kochaj-sie/
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viarosses rosses
petite-blanche
2245 d643 500

September 17 2017

petite-blanche
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chce to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viafallingstar14 fallingstar14
petite-blanche
Lubię samotność kontrolowaną. Lubię włóczyć się po mieście. Nie boję się, że przyjdę do pustego mieszkania i sam położę się do łóżka. Boję się, że nie będę miał za kim tęsknić, kogo kochać. Potrzebuję ciepła i bliskości.
— Kuba Wojewódzki
Reposted fromtake-care take-care viaLimysoul Limysoul
petite-blanche
7402 a1b0 500
Reposted fromrol rol viaLimysoul Limysoul
petite-blanche
Mogę ci powiedzieć wszystko o odrzuceniu i samotności. Czasem czuję, że całe moje życie jest jednym wielkim odrzuceniem. 
— Marilyn Monroe
Reposted fromSalute Salute viaLimysoul Limysoul
petite-blanche
    Ludzie są zwyk­le nie­szczęśli­wi, bo za­miast kochać, zas­ta­nawiają się... czy powinni.

     
Reposted fromjdeg jdeg viaLimysoul Limysoul

September 10 2017

petite-blanche
Popołudnia w sierpniu pachną już jesienią.
— Małgorzata Musierowicz "Ida sierpniowa"
Reposted frominvisibile invisibile viadooomiiin dooomiiin
3700 8021 500
Reposted fromsadnessdove sadnessdove
petite-blanche
Kobieta wygląda najpiękniej gdy się zakocha lub gdy uwolniła myśli od danego mężczyzny.
Reposted fromtake-care take-care viaLimysoul Limysoul
5278 5bfc 500

travelingpage:

🌍 Iceland | 📸 alip93

Reposted fromsadnessdove sadnessdove
petite-blanche

August 25 2017

petite-blanche
7612 8a3f
Reposted fromlamprophony lamprophony viawstydem wstydem
petite-blanche
Kobieta to skomplikowane zjawisko i ważne jest nie tylko, jak wygląda, ale i jak się rusza, jak siada, stoi, mówi, podaje rękę, jaki ma ton głosu, jak pachnie, jaki roztacza wokół siebie klimat. Tandeta rzuca się w oczy, dobry gatunek przyciąga wzrok.
— Pola Raksa
Reposted fromflorentyna florentyna viaLimysoul Limysoul
petite-blanche
Popołudnia w sierpniu pachną już jesienią.
— Małgorzata Musierowicz "Ida sierpniowa"
Reposted frominvisibile invisibile viaLimysoul Limysoul

August 16 2017

petite-blanche

Jak coś mnie wkurwia to mówię, że mnie wkurwia a nie, że złowrogo szumią wierzby czy duch mój na rozżarzone węgle dupą usiadł.

Reposted fromwojna wojna viaLimysoul Limysoul

August 15 2017

petite-blanche
“ Nie bądź dziewczyną, która chce chłopaka. Bądź kobietą, której chcą mężczyźni. ”
— meovv.soup.io
Reposted frommeovv meovv viabasiaa basiaa
petite-blanche
petite-blanche
1492 7983
Reposted frompeper peper viabasiaa basiaa
petite-blanche
3638 7217 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viakobiety kobiety
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl