Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2018

petite-blanche

CHCIAŁABYM CI COŚ TAKIEGO ZROBIĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ BEZE MNIE ŻYĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ O MNIE ZAPOMNIEĆ. 

— J. Sosnowski
Reposted fromoutcat outcat viaonelastback onelastback

July 15 2018

petite-blanche
Reposted frommr-absentia mr-absentia viapiar piar
petite-blanche
Może dziewięćdziesięciu dziewięciu na sto ludzi Cię zawiedzie, ale piękno świata tkwi w błędzie statystycznym.
— "Hart of Dixie"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaonelastback onelastback
petite-blanche
8480 f116
Reposted fromonlyman onlyman viapiar piar

June 26 2018

petite-blanche

June 11 2018

9138 fb97 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal
8321 6e5a 500

teenageers:

🍋🍋🍋🍋🍋

Reposted fromSkydelan Skydelan viaLimysoul Limysoul
petite-blanche
9910 8f98
Reposted fromheroes heroes viaLimysoul Limysoul

May 09 2018

petite-blanche
Bądź w swoim świecie, bo żaden inny dla ciebie nie istnieje. Bądź naprawdę sobą, nie uciekaj od siebie, nie udawaj przed sobą i przed innymi, że jesteś kimś innym niż ten, którym jesteś. Bądź sobą, bo tylko tak możesz siebie poznać.
— Edward Stachura
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 viaLimysoul Limysoul

May 01 2018

6957 5a1e
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaLimysoul Limysoul

April 16 2018

petite-blanche
8606 af95 500
Reposted frompiehus piehus viaCzekoladkaaa Czekoladkaaa

April 02 2018

petite-blanche
Zaraz nastawię czajnik na herbatę. Umyje głowę, a potem, co potem, spróbuję wyspać się z tego wszystkiego
— Wisława Szymborska
(via introwertyzm-egzaltacyjny)
Reposted fromdivi divi viaMalinowynalesnik Malinowynalesnik
petite-blanche
Wierzę, że tak naprawdę w życiu najcięższe walki toczymy sami ze sobą. Ze swoimi słabościami, lenistwem czy brakiem odwagi.
— P.Skokowski
petite-blanche
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger
petite-blanche
Kochany Tatusiu, wie Tatuś, jak się czuje człowiek niekochany? Czuje, że wszystko, co zrobi jest złe i nawet, gdy przestaje to robić, to to też jest złe. Wszystko w nim jest do niczego. Jest szmatką, papierkiem rzuconym na ziemię. Taki człowiek nigdy nie zazna spokoju. Będzie robił wszystko, żeby stać się godnym miłości, ale nigdy mu się to nie uda. Może z takich niekochanych ludzi biorą się wszyscy perfekcjoniści, ponieważ nigdy żaden rezultat ich nie zadowoli; będą pracować jak woły bez możliwości spełnienia, bez nagrody. Kraina Syzyfów i tych, którzy nabierają wodę sitami.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality

February 18 2018

petite-blanche
Nie wstydzić się siebie. To jest jedyna prawdziwa wolność.
— fuckyourself.soup.

January 27 2018

petite-blanche
0852 c6c9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaLimysoul Limysoul
petite-blanche
Reposted frommefir mefir viaobarzana obarzana

January 06 2018

petite-blanche
.„Chemia między ludźmi jest wtedy, kiedy dotykasz umysłu i nikt nie wie dlaczego ciało zaczyna płonąć."
— .znalezione gdzieś w internecie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl