Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2017

petite-blanche
4913 450b
Reposted fromimyours imyours vialottibluebell lottibluebell

May 17 2017

petite-blanche
3373 76d4
Reposted fromretro-girl retro-girl viastrangeee strangeee
petite-blanche
Sekretem jest znaleźć osobę, która potrafi żyć bez ciebie, ale ktòra chce być zawsze z tobą. Osobę pełną i ukształtowaną, a nie taką, która czuje się połową i potrzebuje drugiej połowy : prawdziwa miłość rodzi się, gdy łączą się ze sobą dwie niezależne, wolne i w pełni ukształtowane jednostki. Ponieważ kocha tylko ten, kto jest dojrzały. Kto ma potrzeby, domaga się dopełnienia i kończy na używaniu partnera dla swoich korzyści, dla zaspokojenia własnego egoizmu.
Reposted fromsaphirka saphirka viaLimysoul Limysoul
petite-blanche
"Harry, zdradzę ci pewną tajemnicę: każdego dnia dawaj sobie prezent. Nie planuj go, nie czekaj, niech on sam przyjdzie. Może to być drzemka w fotelu, jakaś nowa rzecz lub filiżanka kawy".
— Dale Cooper, Twin Peaks
Reposted fromamelinowa amelinowa viaLimysoul Limysoul

April 28 2017

petite-blanche
zawsze będę miała do ciebie sentyment.
Reposted fromgdyby gdyby viastrangeee strangeee
3772 2f81 500
Reposted fromink ink viastrangeee strangeee
petite-blanche
4473 138d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viastrangeee strangeee
petite-blanche

ty to jesteś taka ambiwalentna. najpierw taka miła, urocza, a nagle jak coś pierdolniesz..

Reposted fromdreaminginger dreaminginger viaLimysoul Limysoul
petite-blanche
To zależy od punktu widzenia. Wszystko, mój drogi, jest chwiejne i umowne.
— Michaił Bułhakow – Mistrz i Małgorzata

April 21 2017

petite-blanche
3916 2eba 500
Bonifacy
Reposted fromirmelin irmelin viamaliwa maliwa

April 19 2017

petite-blanche
1727 1917 500
Reposted fromnataliablus nataliablus viawstydem wstydem

April 18 2017

6067 a4f5
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaseverak severak
petite-blanche
4298 eec3 500
Reposted frommaliwa maliwa viastrangeee strangeee
petite-blanche

April 15 2017

petite-blanche
Boję się, że nie zdążę. 
Reposted fromyield-to-me yield-to-me vialemkove lemkove
petite-blanche
0359 16a1
petite-blanche
4784 0cef 500
petite-blanche

Kiedyś,ktoś spojrzy na Ciebie,jakbyś była najlepszą rzeczą na świecie,

— wieczornie
petite-blanche
7604 f1cd 500
credits to @noticeable
petite-blanche
6042 406b
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viaRadzim Radzim
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl