Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 15 2019

petite-blanche
7623 1959 500
Vienna, Austria
Reposted fromPoranny Poranny viaCzekoladkaaa Czekoladkaaa
petite-blanche
5113 d783
petite-blanche
8164 b6b1 500
Reposted fromwyczes wyczes viacachalot cachalot

August 04 2019

3978 8984 500

dennybitte:

last light and summer vibes

july 2015

by Denny Bitte

Reposted fromtrotyllove trotyllove viapsychedelix psychedelix
petite-blanche
2176 61c5 500
Reposted fromwyczes wyczes viapsychedelix psychedelix

June 14 2019

petite-blanche
7954 bdf3 500
Reposted from2017 2017 viafilmowa filmowa

May 20 2019

petite-blanche
Hope I'll get there soon
petite-blanche
petite-blanche
Przestałam się pchać ludziom do życia.  Na siłę . Przestałam zapraszać, dzwonić, pytać -  Co słychać? Przestałam żebrać o szacunek. Kto miał zostać - został, kto miał odejść - odszedł.
— yveee.soup.io
Reposted fromyveee yveee viastrangeee strangeee

May 01 2019

petite-blanche
1018 38cf 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaeazyi eazyi
petite-blanche
6876 b7db
...
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaeazyi eazyi
petite-blanche
Jeśli ktoś mówi, że ma dystans do wszystkiego, to znaczy, że bardzo cierpi.
— Mrożek
Reposted fromaboutyou aboutyou viaeazyi eazyi
petite-blanche
petite-blanche
petite-blanche
6586 269f 500
Reposted fromsoftboi softboi viaonelastback onelastback

March 24 2019

petite-blanche
petite-blanche
4699 b785 500
Lofoten islands
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2
petite-blanche
3047 08a4 500
Reposted fromrisky risky viabeautifulgirl beautifulgirl
petite-blanche
7694 aef7 500
petite-blanche
Taka się czasem czuję głupia, tępa i nietwórcza, że zdumiewa mnie, kiedy ludzie mówią coś innego.
— Sylvia Plath
Reposted fromlambadada lambadada viastrangeee strangeee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl