Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 14 2019

petite-blanche
7954 bdf3 500
Reposted from2017 2017 viafilmowa filmowa

May 20 2019

petite-blanche
Hope I'll get there soon
petite-blanche
petite-blanche
Przestałam się pchać ludziom do życia.  Na siłę . Przestałam zapraszać, dzwonić, pytać -  Co słychać? Przestałam żebrać o szacunek. Kto miał zostać - został, kto miał odejść - odszedł.
— yveee.soup.io
Reposted fromyveee yveee viastrangeee strangeee

May 01 2019

petite-blanche
1018 38cf 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaeazyi eazyi
petite-blanche
6876 b7db
...
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaeazyi eazyi
petite-blanche
Jeśli ktoś mówi, że ma dystans do wszystkiego, to znaczy, że bardzo cierpi.
— Mrożek
Reposted fromaboutyou aboutyou viaeazyi eazyi
petite-blanche
petite-blanche
petite-blanche
6586 269f 500
Reposted fromsoftboi softboi viaonelastback onelastback

March 24 2019

petite-blanche
petite-blanche
4699 b785 500
Lofoten islands
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2
petite-blanche
3047 08a4 500
Reposted fromrisky risky viabeautifulgirl beautifulgirl
petite-blanche
7694 aef7 500
petite-blanche
Taka się czasem czuję głupia, tępa i nietwórcza, że zdumiewa mnie, kiedy ludzie mówią coś innego.
— Sylvia Plath
Reposted fromlambadada lambadada viastrangeee strangeee
petite-blanche
petite-blanche
0003 37e5
Reposted fromretro-girl retro-girl viaimpulsivee impulsivee

March 09 2019

petite-blanche
3076 fc59
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawstydem wstydem

February 26 2019

petite-blanche
Od słowa do słowa umówiliśmy się na randkę, potem kolejną i kolejną. Czekałam na moment, kiedy czar pryśnie. Nigdy nie byłam z mężczyzną dłużej niż sześć miesięcy, ale tym razem rozczarowanie nie nadeszło. Zaczęły się za to szczere rozmowy, odsłanianie kart, jedna za drugą, jakbym patrzyła na Księżyc w nowiu, który powoli przechodzi w pełnię. Wszystko otoczone aurą niepewności. Umierałam z przerażenia, że on czegoś nie zaakceptuje, ale cierpliwie czekał i przyjmował wszystko. Bliskość. Pierwszy raz w życiu poczułam, że mogę być z mężczyzną blisko. Znał moją przeszłość, wiedział, dlaczego jestem spragniona akceptacji, miłości, i dawał mi to wszystko z nawiązką.
— Alicja Sinicka - "Winna"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viastrangeee strangeee

February 25 2019

petite-blanche
Jesteś moim największym "a jednak spróbuję". 
— S.
Reposted fromSenyia Senyia viastrangeee strangeee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl